QQ空间个性留言代码:要幸福
http://www.jzcool.com  09-09-05   [字体: ]
    QQ空间个性搞笑留言代码:
    [M][ftc=#ee1000][U]●[/U][/ft]
    [M][ftc=#f16d7e]●︻︻︻︻︻︻●[/ft]
    [M][ffg,#d3f1fd,1111]· ★ ·[/ft]
    [M][ffg,#d3f1fd,1111]◣◢◣◢[/ft]
    [M][ffg,#d3f1fd,1111]¨¨¨¨[/ft]
    [M][ftc=#652C91]-|.立正! [/ft][/M]
    [M][ftc=#91278F]-|.稍息! [/ft][/M]
    [M][ftc=#ED008C]-|.敬礼! [/ft][/M]
    [M][ftc=#F49BC1]-|.这个..那个..嗯..好的... [/ft][/M]
    [M][ftc=#8293CA] -|.跟你们说了多少次? [/ft][/M]
    [M][ftc=#666666] -|.要幸福! [/ft][/M]
    [M][ftc=#666666] -|.只有幸福才能有和谐社会! [/ft][/M]
    [M][ftc=#666666]-|.才能有幸福的小康生活! [/ft][/M]
    [M][ftc=#666666] -|.党的教育放哪了? [/ft][/M]
    [M][ftc=#666666] -|.解散! [/ft][/M]
    [M][ftc=#666666]-|.123踏步走! [/ft][/M]
    [M][ftc=#666666] -|.121,121,121,121,[/ft][/M]


 
最 新 新 闻

手机待机图片
...详细内容

手机待机图片
...详细内容

手机待机图片
...详细内容

手机待机图片
...详细内容

荆州力和之窗教您如何QQ空间个性留言代码:
怎样免费领养QQ宠物09年最经典的个性签名
新潮刺激的定向越野运个性化的实用户外技巧
蜜月旅行十大妙招教你如何挑选合适的滑雪服
不要戴隐形眼镜滑雪有关滑雪服的相关常识
热 点 新 闻